Opleiding nieuw ZZI voor inschalers met certificaat

Vanaf 1 maart 2020 zal er gewerkt worden met een geoptimaliseerd zorgzwaarte-instrument (ZZI). Om alle bestaande inschalers tijdig te laten starten met het nieuwe ZZI, worden in januari en februari provinciale opleidingen georganiseerd door het VAPH.

De opleiding is dus enkel toegankelijk voor gecertificeerde inschalers en verplicht voor elke inschaler die na 1 maart 2020 nog inschalingen wil blijven doen.

Tijdens de opleiding worden alle huidige inschalers omgeschoold naar de nieuwe werkwijze voor de bepaling van zorgzwaarte. Hieronder wordt het programma meer concreet toegelicht.

In januari krijgen de deelnemers nog documentatie over de opleiding. Tijdens de opleidingen wordt er gewerkt met casussen. Tijdens de oefeningen wordt er niet veel tijd voorzien om de casussen grondig door te lezen. Neem de casussen dus al grondig door voor de opleiding.

Programma

Tijdens de opleiding zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van casussen en wordt intensief geoefend op de nieuwe werkwijze.

De opleiding loopt over de hele dag. Tijdens de middag kunt u warme maaltijden, soep en broodjes kopen. U kunt ook een eigen lunchpakket meebrengen. In Antwerpen kunt u geen warme maaltijd of broodjes kopen. Neem daar dus zeker een eigen lunchpakket mee.

Inschrijven

Provincie Datum Start om Eindigt om Inschrijven
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24 maart 2020 9.30 uur 16.00 uur Inschrijven voor de opleiding op 24 maart 2020 in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Locaties

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse overheid
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Routebeschrijving