Overslaan en naar inhoud gaan

Het VAPH blikt terug naar de eerste helft van 2019

Net als in vorige edities, rapporteren we over de ter beschikking gestelde budgetten, de aanvragen en de afhandeling ervan, over het vergunde zorgaanbod en over de tussenkomsten inzake hulpmiddelen en woningaanpassingen.

Analyses inzake de inzet en besteding van de persoonsvolgende budgetten en evoluties bij de vergunde zorgaanbieders worden voorbereid met het oog op het jaarverslag 2019. 

 

1421
persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld
25.030
budgethouders PVB
46.944
gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen
15.583
vragen geregistreerd in de prioriteitengroepen
1008
budgethouders PAB
94
erkende multifunctionele centra
264
vergunde zorgaanbieders
188
aanbieders van RTH