Overslaan en naar inhoud gaan

Het VAPH blikt terug op de eerste helft van 2020

De eerste helft van 2020 stond jammer genoeg helemaal in het teken van de corona-pandemie. Het VAPH rapporteert op de website periodiek over het aantal besmettingen bij het personeel en de gebruikers van de VAPH-voorzieningen. We nemen die cijfers niet op in deze halfjaarlijkse rapportage. U vindt alle cijfers op de specifieke corona-cijferpagina.

Net als in vorige edities, rapporteren we in dit halfjaarlijkse verslag over de ter beschikking gestelde budgetten, de aanvragen en de afhandeling ervan, over het vergunde zorgaanbod en over de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Analyses van de inzet en besteding van de persoonsvolgende budgetten en evoluties bij de vergunde zorgaanbieders worden voorbereid met het oog op het jaarverslag 2020.

 

1.139
persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld
24.824
budgethouders PVB
46.661
gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen
16.700
vragen geregistreerd in de prioriteitengroepen
1.050
budgethouders PAB
87
erkende multifunctionele centra
259
vergunde zorgaanbieders
212
aanbieders van RTH