Overslaan en naar inhoud gaan

Aanvragen en beoordelingen

2.929
ondersteunings-plannen ingediend en beoordeeld
3.532
multidisciplinaire verslagen ingediend
2.720
vragen beoordeeld door de RPC/VTC

Een persoonsvolgend budget moet aangevraagd worden via een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en een multidisciplinair verslag. Dat verslag bevat informatie die nodig is om de handicap, de zorgzwaarte en de dringendheid van de vraag te kunnen beoordelen. 

In de eerste jaarhelft beoordeelde de provinciale evaluatiecommissie (PEC) of de aanvrager behoort tot de doelgroep van het VAPH (beoordeling handicap). De regionale prioriteitencommissie (RPC) oordeelde over de prioriteit van de vraag naar ondersteuning. In het najaar van 2020 fusioneerden de PEC en de RPC tot de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC). Het VAPH beslist of een persoonsvolgende budget kan toegewezen worden en neemt, op basis van informatie over de vraag en over de zorgzwaarte, een beslissing over de hoogte van het budget en de prioriteitengroep waarin de vraag ondergebracht kan worden.