Overslaan en naar inhoud gaan

Besteding budgetten

25.399
budgethouders PVB

25.399 budgethouders persoonsvolgend budget (PVB)

Tabel: spreiding van de ter beschikking gestelde persoonsvolgende budgetten (zorggebonden middelen), referentiedatum 31.12.2020
Budget %
Minder dan 12.653,32 euro (berekende budgetcategorie I) 12,77
Van 12.653,32 euro tot 17.925,54 euro (berekende budgetcategorie II) 9,93
Van 17.925,54 euro tot 25.043,03 euro (berekende budgetcategorie III) 9,37
Van 25.043,03 euro tot 32.951,36 euro (berekende budgetcategorie IV) 8,56
Van 32.951,36 euro tot 40.068,86 euro (berekende budgetcategorie V) 10,20
Van 40.068,86 euro tot 44.550,24 euro (berekende budgetcategorie VI) 10,42
Van 44.550,24 euro tot 46.659,13 euro (berekende budgetcategorie VII) 5,27
Van 46.659,13 euro tot 49.558,85 euro (berekende budgetcategorie VIII) 7,55
Van 49.558,85 euro tot 56.412,73 euro (berekende budgetcategorie IX) 9,35
Van 56.412,73 euro tot 68.538,83 euro (berekende budgetcategorie X) 11,84
Van 68.538,83 euro tot 82.773,82 euro (berekende budgetcategorie XI) 3,68
Vanaf 82.773,82 euro (berekende budgetcategorie XII) 1,06
Totaal 100

Ten opzichte van 30 juni 2020 merken we een stijging van het aantal budgethouders met 575 budgethouders. Verder stellen we vast dat een groot aantal personen aan wie een persoonsvolgend budget werd ter beschikking gesteld in 2020, ervoor al een (deel- of tijdelijk) PVB had. 

Voor de meeste budgethouders geldt nog steeds dat zij hun persoonsvolgend budget vanuit de transitie hebben verkregen. De tabel hierboven deelt de budgetten in per berekende budgetcategorie. Zo kunnen ook de budgetten die vanuit de transitie werden toegekend, worden ingedeeld in een categorie. Deze budgetten hebben immers geen budgetcategorie zoals bepaald in de regelgeving, maar hun budget vormt een vertaling van de ondersteuning die genoten werd op het moment van de transitie. 

Voor de volledigheid geven we ook de evolutie van het aantal budgethouders mee op basis van de terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2018. Die tonen een consequente stijging van het aantal houders van een persoonsvolgend budget. De daling die we zien op 30 juni 2020 is te wijten aan correctiefase 2.

Tabel: evolutie aantal budgethouders sinds 1 januari 2018
Datum Aantal budgehouders PVB
1 januari 2018 24.179
30 juni 2018 24.196
31 juli 2018 24.405
30 september 2018 24.537
31 december 2018 24.677
30 juni 2019 25.030
31 december 2019 25.299
30 juni 2020 24.824
31 december 2020 25.399