Overslaan en naar inhoud gaan

Aanvragen en beslissingen

> 43.000
hulpmiddelen en aanpassingen aangevraagd

Meer dan 43.000 hulpmiddelen werden aangevraagd.

20.712 personen hebben in 2020 een uitbetaling voor hulpmiddelen en aanpassingen (individuele materiële bijstand of IMB) gekregen (rechtstreeks of via derdebetalersysteem).

In 2020 werden 43.483 hulpmiddelen aangevraagd door 16.505 personen.

De hulpmiddelen worden gebundeld in de refertelijst. De refertelijst hulpmiddelen geeft een overzicht van de tegemoetkomingen (refertebedragen) voor verschillende courant gevraagde hulpmiddelen en aanpassingen met de bijhorende refertetermijnen. 

Er zijn 22.608 beslissingen verstuurd naar 17.458 personen, waarvan 2888 weigeringen.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in 2020 voor het hulpmiddelenbeleid in Vlaanderen.

Uitbreiding van de refertelijst

In 2020 werd de refertelijst tweemaal aangepast. Op 1 januari 2020 werden heel wat uiteenlopende wijzigingen met betrekking tot verschillende types hulpmiddelen van kracht. Sommige wijzigingen waren louter inhoudelijk maar hadden wel een verduidelijking en verbetering van het aanbod tot gevolg. Bij pedagogische hulp voor hogere studies werd bijvoorbeeld de mogelijkheid opgenomen om schakeljaren te vergoeden. In andere gevallen werden tegemoetkomingen aangepast. De tegemoetkoming voor de diverse types signaleringssystemen en de uitbreiding van het aantal bijhorende aangepaste rookmelders naar aanleiding van de nieuwe regelgeving van Wonen Vlaanderen is daar een voorbeeld van. 

Op 1 oktober volgde een tweede uitgebreide aanpassing waarbij onder andere een groot pakket aan autoaanpassingen in de refertelijst werd opgenomen. Dat maakt dat personen met een handicap gemakkelijker via de refertelijst een gepaste vergoeding voor een aangepaste wagen, voor hen vaak een essentieel hulpmiddel, kunnen krijgen en veel minder vaak een aanvraag voor een verhoogde tegemoetkoming bij de bijzondere bijstandscommissie moeten indienen. Bij de activiteit communicatie werden ook verschillende referterubrieken aangepast ter verduidelijking, maar ook om in de toekomst een tablet met uitgebreide communicatiesoftware die als communicatietoestel wordt gebruikt onmiddellijk gepast te vergoeden en te vermijden dat een aanvullende tegemoetkoming bij de bijzondere bijstandscommissie moet worden aangevraagd. Een ander voorbeeld is het voorzien van herstellingskosten voor personen die omwille van hun handicap nood hebben aan omgevingsbediening.

Vereenvoudigde aanvraag

Vanaf begin juli 2020 zijn de mogelijkheden voor de vereenvoudigde aanvraag uitgebreid. In samenspraak met externe stakeholders is de lijst van eenvoudige hulpmiddelen uitgebreid en werden ook een aantal aanvragen die voordien via een multidisciplinair team  moesten ingediend worden opengesteld voor de vereenvoudigde aanvraagprocedure. Dat maakt dat personen met een handicap meer mogelijkheden krijgen om zelf een tegemoetkoming voor een hulpmiddel te motiveren en in te dienen. Aangepaste aanvraagformulieren en ondersteuning voor personen die vragen hebben bij het opmaken van de aanvraag worden voorzien.