Overslaan en naar inhoud gaan

Vergunde zorgaanbieders

257
vergunde zorgaanbieders

In 2020 vergunde het VAPH in totaal 5 nieuwe zorgaanbieders. Op 31 december 2020 waren er in totaal 257 vergunde zorgaanbieders.

Vergeleken met het jaarverslag van de eerste jaarhelft 2020 en 31 december 2019 zijn er minder vergunde zorgaanbieders. Dat is onder andere te wijten aan fusies en overdrachten van beheer, het stopzetten van enkele vergunningen als zorgaanbieder en het overdragen van enkele multifunctionele centra (MFC) naar de bevoegdheid van het agentschap Opgroeien. Bij de start van de persoonsvolgende financiering ontving elk erkend multifunctioneel centrum een vergunning als zorgaanbieder. Die multifunctionele centra beschikten ook over een vergunning als zorgaanbieder, die bij de overdracht naar het agentschap Opgroeien werd stopgezet.

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie meerderjarige personen met een handicap terechtkunnen voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. Die zorg en ondersteuning kan betaald worden met het persoonsvolgend budget.

De vergunde zorgaanbieders hebben een vergunning van het VAPH om zorg en ondersteuning te bieden. Enkel zorgaanbieders die kwalitatieve zorg en ondersteuning aanbieden, kunnen een vergunning krijgen van het VAPH. Ze moeten daarvoor voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.