Overslaan en naar inhoud gaan

Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp

212
aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp

Eind 2020 waren er 212 erkende aanbieders van rechtstreekse hulp, goed voor 85.257,19 personeelspunten (minder- en meerderjarigen).

Daarvan zijn 7.759,68 personeelspunten toegekend voor RTH-kortverblijf.

Naast kortverblijf zijn er 746,70 personeelspunten voor RTH-begeleid werken voor schoolverlaters in het kader van het project Geïntegreerd Breed Onthaal toegekend en 1.990,31 personeelspunten voor globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO).

In 2020 waren er 228 aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp die ondersteuning boden aan ongeveer 27.600 cliënten, waarvan ongeveer 14.300 meerderjarigen. Niet elke aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp beschikt over een erkenning. Er zijn ook niet-erkende aanbieders die punten afnemen van een erkende aanbieder. Daardoor is het aantal aanbieders hoger dan het aantal diensten dat over een erkenning beschikt.

Enkel personen met een (vermoeden van) handicap die nog geen beroep doen op een persoonsvolgend budget, kunnen gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp, met een maximum van 8 punten op jaarbasis. Die kunnen ingezet worden voor een of meerdere ondersteuningsfuncties.

Tabel: overzicht van aantal personen per gebruikte ondersteuningsfunctie in 2020
Ondersteuningsfunctie Aantal
Dagopvang 4.504
Verblijf 790
Mobiele begeleiding 21.410
Ambulante begeleiding 13.111
Groepsbegeleiding 1.548
Begeleid werken 1.191

In totaal gaat dit over 27.592 personen die ondersteund werden in 2020 via rechtstreeks toegankelijke hulp. Als de aantallen in de bovenstaande tabel opgeteld worden, is de som groter dan 27.592. Dat is omdat een persoon van verschillende ondersteuningsfuncties gebruik gemaakt kan hebben.

Tabel: aantal gebruikers RTH 2020 per leeftijdscategorie

 

Leeftijdcategorie Aantal
0-5 jaar 4.005
6-11 jaar 5.219
12-17 jaar 3.694
18-21 jaar 1.612
22-25 jaar 1.888
26-35 jaar 3.360
36-45 jaar 2.480
46-55 jaar 2.486
56-65 jaar 2.066
65+ 782
Totaal 27.592
Tabel: overzicht van het aantal RTH-gebruikers in 2020 per provincie o.b.v. domicilie van de cliënt
Provincie Aantal
Antwerpen 7.807
Limburg 3.260
Oost-Vlaanderen 5.668
West-Vlaanderen 4.960
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  517
Vlaams-Brabant 3.402
Buiten Vlaanderen 24
niet gekend 1.954
Eindtotaal 27.592

15.154 van de 27.592 RTH-gebruikers gebruiken minder dan 2 punten. Voor 893 gebruikers werden meer dan de 8 subsidiabele punten ondersteuning geregistreerd. In de subsidiëring wordt dit beperkt tot 8 punten per persoon. 

Daarnaast is er ook kortverblijf. Dit is een overnachting bij een RTH-aanbieder waaraan eventueel een dag dagopvang kan gekoppeld worden. Die capaciteit is bedoeld voor personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een persoonsvolgend budget en waarbij voor de bepaling van hun budget werd rekening gehouden met minder dan 60 nachten woonondersteuning. In dat geval wordt het kortverblijf rechtstreeks gefinancierd door het VAPH. In 2020 kregen 656 personen op die manier ondersteuning via kortverblijf.

Tot slot kregen 801 personen in 2020 globale individuele ondersteuning. Dit aantal is eerder beperkt omdat deze ondersteuningsfunctie nog niet lang is opgestart. Het gaat om laagdrempelige en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang en/of school zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen participeren. Er wordt ingezet op jonge kinderen met een (vermoeden van) handicap tot en met het eerste leerjaar. Kinderen kunnen gebruik maken van maximaal 4 RTH-punten op jaarbasis, die los staan van de 8 punten waar elk kind met een (vermoeden van) handicap gebruik van kan maken binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).