Overslaan en naar inhoud gaan

Bijstandsorganisaties

5
bijstandsorganisaties

Het VAPH vergunt en financiert 5 bijstandsorganisaties.

Op 1 januari 2021 hebben de bijstandsorganisaties in totaal 6088 lidmaatschappen.  In dit totaal aantal lidmaatschappen zijn dubbeltellingen gevat omdat 1 persoon een lidmaatschap kan hebben bij meer dan 1 bijstandsorganisatie. 

Volgens de huidige wetgeving betaalt het VAPH aan de bijstandsorganisaties per lid een ledensubsidie van 170,41 euro, dubbeltellingen inbegrepen. 

Naast de ledensubsidie wordt er volgens de huidige wetgeving een basissubsidie betaald. Die bedraagt 90.216 euro voor bijstandsorganisaties die minimum 500 leden hebben. Voor bijstandsorganisaties met minder dan 500 leden is de basissubsidie gelijk aan 90.216 euro vermenigvuldigd met het aantal leden gedeeld door 500, maar nooit lager dan het minimumbedrag van 40.096 euro.