Overslaan en naar inhoud gaan

Observatie-, diagnose- en behandelingsunits

4
observatie-, diagnose- en behandelingsunits

In 2020 waren er 4 observatie-, diagnose- en behandelingsunits voor meerderjarige personen met een handicap, erkend voor in totaal 1969,21 personeelspunten. Dit aantal is onveranderd ten opzichte van vorig jaar. 

Een observatie-, diagnose- en behandelingsunit (ODB-unit) biedt ondersteuning aan meerderjarige personen met een handicap met ernstige gedragsstoornissen in een residentiële setting, ambulant of mobiel, en dit voor een periode van maximaal 9 maanden. Die periode is maximaal 2 keer verlengbaar.