Overslaan en naar inhoud gaan

Aanbod voor geïnterneerden

3
residentiële units geïnterneerden

3 vergunde zorgaanbieders organiseren een residentiële unit voor geïnterneerde personen met een handicap. Op 31 december 2020 zijn zij samen erkend voor in totaal 50 plaatsen.

3
dagondersteuning in gevangenis

3 vergunde zorgaanbieders bieden dagondersteuning aan personen met een handicap in de gevangenis. In totaal zijn de 3 organisaties erkend voor 1647 personeelspunten.

70
directe financiering geïnterneerden

70 vergunde zorgaanbieders zijn geregistreerd in het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap.

In 2020 werden 95 aanvragen van personen met een handicap voor de doelgroep geïnterneerden ingediend: 75 aanvragen kregen ook een goedkeuring in 2020. Het gaat om 19 aanvragen voor de residentiële opvang van geïnterneerden en 56 aanvragen voor de directe financiering. 5 aanvragen werden stopgezet waarvan 4  een onvolledig aanvraagdossier hadden en 1 niet voldeed aan de voorwaarden.

In de loop van 2020 vonden 12 van de 19 geïnterneerden een plaats in de residentiële opvang. Op 31 december 2020 waren 9 van hen nog steeds opgenomen in een residentiële unit voor geïnterneerden. 24 van de 56 geïnterneerden konden terecht bij een vergunde zorgaanbieder. Op 31 december 2020 werden 23 van hen daar nog steeds ondersteund. Eén geïnterneerde persoon met een handicap keerde terug naar een beveiligde setting.

Nog eens 8 geïnterneerden kregen in 2020 een goedkeuring van een aanvraag die ze in 2019 deden: 6 kregen een goedkeuring voor de directe financiering en 2 voor de residentiële opvang voor geïnterneerden. Voor 3 van deze 8 cliënten werd ook een oplossing gevonden in de loop van 2020: 2 opnames binnen directe financiering en 1 opname in een residentiële unit voor geïnterneerden.