Overslaan en naar inhoud gaan

Ingediende en beoordeelde ondersteuningsplannen

Bij de opmaak van 84,7% van de ingediende ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget werd in 2020 ondersteuning geboden door een professional van een dienst ondersteuningsplan of dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds, ondanks de coronamaatregelen.

ingediende en beoordeelde ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget met of zonder hulp in 2020

Grafiek: ingediende en beoordeelde ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget met of zonder hulp in 2020

In 2020 werden 2929 ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget (OP PVB) ingediend:

In vergelijking met 2019 stellen we voor 2020 een sterke afname van 24,5% vast van het aantal ingediende ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget. Hierbij zien we een gelijke spreiding over de kwartalen, met een sterkere daling in het tweede en derde kwartaal van 2020. Heel waarschijnlijk zorgde de COVID-19-pandemie voor deze sterke afname van het aantal aanvragen PVB.

Tabel: aantal ingediende ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget in 2020, met onderverdeling per kwartaal
Periode Ingediend door DOP Ingediend door of met behulp van DMW Ingediend door persoon met een handicap Totaal
Met andere hulp Zonder hulp
2020 686 23,5% 1.794 61,2% 319 10,9% 130 4,4% 2.929
2020/1 222 26,6% 489 58,5% 95 11,4% 30 3,5% 836
2020/2 152 22,0% 435 62,9% 78 11,2% 27 3,9% 692
2020/3 152 24,5% 387 62,3% 55 8,9% 27 4,3% 621
2020/4 160 20,5% 483 61,9% 91 11,7% 46 5,9% 780

Bij het beoordelen van de ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget screent het VAPH eerst of er voldaan werd aan de leeftijds- en verblijfsvoorwaarden om een aanvraag in te dienen. Ook wordt gekeken of alle noodzakelijk vonnissen of volmachten werden toegevoegd. Indien nodig wordt extra informatie opgevraagd. Daarna wordt gecontroleerd of het ingestuurde plan volledig en correct ingevuld is. Alle vragen in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een antwoord en er wordt een mathematische controle uitgevoerd op basis van de vraag naar zorg en ondersteuning. In een deel van de ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget bleken een of meerdere tekstvelden niet ingevuld te zijn. Bij een aantal ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget oversteeg de vraag naar zorg en ondersteuning (ondersteuningsfuncties en -frequenties) het maximum of was de combinatie van de gevraagde zorg en ondersteuning niet mogelijk. Een vraag naar oproepbare permanentie werd bijvoorbeeld vaak gecombineerd met een vraag naar maximale dag- en woonondersteuning. Bij een klein aantal ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget ontbrak een geldige handtekening.

Vervolgens wordt het proces van vraagverheldering beoordeeld op basis van de beschrijving ervan in deel 4 van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget, met uitzondering van de ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget die door een dienst ondersteuningsplan of door een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds worden ingediend.

Indien nodig wordt het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget ter correctie teruggestuurd. Er wordt daarbij voldoende uitgelegd welke informatie ontbreekt, zodat de cliënt zijn ondersteuningsplan persoonsvolgend budget goed kan aanvullen.

Tabel: aantal in 2019 en 2020 goedgekeurde ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget: met of zonder correctie.
  Goedgekeurd zonder correctie Goedgekeurd na correctie Totaal goedgekeurd
Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage
2019 3.311 88,6% 424 11,4% 3.735 100%
2020 2.552 90,4% 271 9,6% 2.823 100%

In totaal werden 2823 ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget goedgekeurd in 2020, waarvan 9,6% goedgekeurd werd nadat een correctie werd opgevraagd. Het indienjaar van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget was niet relevant voor deze tabel.

In 2019 werd nog voor 11,4% van alle ingediende ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget een correctie opgevraagd door het VAPH. In vergelijking met 2019 konden in 2020 verhoudingsgewijs dus meer ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget onmiddellijk worden goedgekeurd.

In 2020 was slechts in 3 dossiers een verplichte doorverwijzing naar een dienst ondersteuningsplan of een dienst maatschappelijk werk van een ziekenfonds noodzakelijk.

Tabel: gemiddelde doorlooptijd tussen indiening en goedkeuring van ondersteuningsplannen PVB bij het VAPH
  Doorlooptijd in dagen
2016 54,4
2017 26,9
2018 25,7
2019 16,5
2020 14,1

De doorlooptermijn van de indiening van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget tot en met de goedkeuring ervan bedroeg in 2020 gemiddeld 14,1 dagen. Het gaat daarbij om het gemiddeld aantal dagen tussen het ontvangen van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het versturen van de goedkeuring van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget, inclusief het wachten op opgevraagde informatie. Dat is opnieuw een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Als er geen gecorrigeerd ondersteuningsplan persoonsvolgend budget moest worden opgevraagd, bedroeg de gemiddelde doorlooptermijn in 2020 7 dagen. Dat is een vermindering van 3 dagen ten opzichte van de doorlooptermijn in 2019.