Overslaan en naar inhoud gaan

Ingediende multidisciplinaire verslagen

Voor 3532 dossiers werd een multidisciplinair verslag ingediend. Het multidisciplinair verslag is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende drie modules: 

Onderstaande tabel toont het aantal ingediende modules in 2020, opgedeeld per type module en per kwartaal.

  Aantal modules 'objectivering handicap' Aantal modules 'objectivering ondersteuningsnood' Aantal modules 'objectivering dringendheid'
2020/1 220 960 939
2020/2 95 374 391
2020/3 186 953 725
2020/4 190 804 760
2020 691 3.091 2.815

Het aantal ingediende modules 'objectivering handicap' ligt lager dan de andere modules, omdat deze module enkel wordt ingediend voor personen die nog niet eerder erkend werden als persoon met een handicap door het VAPH of voor personen bij wie er sinds hun erkenning een bijkomende handicap werd vastgesteld. 

De ingediende multidisciplinaire verslagen worden voorgelegd aan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC), die oordeelt over de erkenning van de handicap en de toekenning van een prioriteitengroep. 

De VTC oordeelt niet over de budgetcategorie: deze wordt automatisch bepaald op basis van een combinatie van de gevraagde ondersteuningsfuncties en -frequenties (bepaald op basis van de ondersteuningsvraag in het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget) en het zorgzwaarteprofiel (bepaald op basis van de objectivering van de ondersteuningsnood). Onderstaande tabellen tonen de budgetcategorieën van de dossiers waarvoor in 2020 een module 'objectivering ondersteuningsnood' werd ingediend. In 2020 werden er twee methoden van budgetbepaling toegepast:

Tabel: oude budgetbepaling
  Percentage
BC I 1,1%
BC II 1,9%
BC III 5,9%
BC IV 15,0%
BC V 16,9%
BC VI 4,8%
BC VII 12,5%
BC VIII 11,3%
BC IX 4,8%
BC X 20,7%
BC XI 4,5%
BC XII 0,7%
 
Tabel: nieuwe budgetbepaling
  Percentage
BC 1 0,2%
BC 2 3,2%
BC 3 3,8%
BC 4 2,7%
BC 5 3,0%
BC 6 8,1%
BC 7 3,3%
BC 8 8,2%
BC 9 7,9%
BC 10 7,9%
BC 11 1,3%
BC 12 11,8%
BC 13 10,3%
BC 14 11,8%
BC 15 0,2%
BC 16 2,0%
BC 17 6,7%
BC 18 0,1%
BC 19 0,1%
BC 20 5,0%
BC 21 0,2%
BC 22 0,6%
BC 23 0,7%
BC 24 0,9%