Overslaan en naar inhoud gaan

Beoordeelde aanvragen

In de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget beslist een commissie van vertegenwoordigers uit de gehandicaptensector voor ieder dossier over de erkenning van de handicap en over de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak (MaNo) en/of de toekenning van een prioriteitengroep (PG). In de eerste jaarhelft van 2020 oordeelde de provinciale evaluatiecommissie (PEC) over de erkenning van de handicap en de regionale prioriteitencommissie (RPC) over de aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak en/of de toekenning van een prioriteitengroep. Vanaf augustus 2020 werden beide commissies samengevoegd tot één Vlaamse toeleidingscommissie (VTC).

Erkenning van de handicap

In 2020 beoordeelden de commissies de erkenning van de handicap in 438 dossiers. Onderstaande tabel toont het resultaat van de beoordeling van de commissies.

  Goedkeuring erkenning handicap Weigering erkenning handicap Totaal
2020/1 108 82% 24 18% 132
2020/2 100 79% 26 21% 126
2020/3 69 90% 8 10% 77
2020/4 90 87% 13 13% 103
2020 367 84% 71 16% 438

De gemiddelde doorlooptermijn voor de beoordeling  van de erkenning van de handicap wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van het multidisciplinair verslag tot de beoordeling door de commissie. De gemiddelde doorlooptermijn in 2020 bedraagt 71 dagen.

Prioritering van de vraag

In 2020 beoordeelde de commissie de prioritering in 2.720 dossiers. Onderstaande tabel toont het resultaat van de beoordeling van de commissie.

  MaNo PG 1 PG 2 PG 3 Totaal
2020/1 37 5% 212 28% 347 46% 160 21% 756
2020/2 51 6% 206 25% 371 45% 192 23% 820
2020/3 35 7% 147 28% 214 41% 121 23% 517
2020/4 43 7% 146 23% 314 50% 124 20% 627
2020 166 6% 711 26% 1.246 46% 597 22% 2.720

De gemiddelde doorlooptermijn voor de beoordeling  van de dringendheid van de vraag wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van het multidisciplinair verslag tot de beoordeling door de commissie. De gemiddelde doorlooptermijn in 2020 bedraagt 56 dagen.