Overslaan en naar inhoud gaan

Multifunctionele centra

88
erkende multifunctionele centra

Op 31 december 2020 waren er 88 erkende multifunctionele centra. Dat zijn er 7 minder dan op 31 december 2019, door overdracht van multifunctionele centra naar het agentschap Opgroeien, multifunctionele centra die stopten door een reconversie van punten MFC naar rechtstreeks toegankelijke hulp, multifunctionele centra die stopten door fusies of overdracht van beheer. In 2020 werd een nieuw multifunctioneel centrum erkend dat nog moest opstarten vanuit een eerdere VIPA-buffer. 

Multifunctionele centra hebben de opdracht om flexibele, vraaggestuurde trajecten aan te bieden voor minderjarige personen met een handicap. In 2019 hebben 9899 cliënten gebruik gemaakt van de ondersteuning van een multifunctioneel centrum.

Tabel: aantal cliënten in de multifunctionele centra per provincie (op basis van domicilie), per leeftijdscateogrie 2020.

Tabel: aantal cliënten in de multifunctionele centra per provincie (op basis van domicilie), per leeftijdscateogrie 2020
Aantal per leeftijdscategorie Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams-Brabant buiten Vlaanderen ongekend
0-5 jaar 151 70 119 136 7 49 2 37
6-11 jaar 655 337 694 665 50 284 9 14
12-17 jaar 1.021 602 1.067 970 55 497 15 14
18-21 jaar 509 305 500 538 13 244 5 7
22-25 jaar 76 18 67 57   35   <5
26-35 jaar           <5    

De grootste groep  van gebruikers is tussen de 12 en 17 jaar. Een multifunctioneel centrum kan cliënten opnemen en ondersteunen tot en met de leeftijd van 21 jaar. Als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, kan de ondersteuning tot en met de leeftijd van 25 jaar verdergezet worden.

Tabel: aantal personen dat gebruik maakte van de verschillende ondersteuningsfuncties in MFC in 2020  
Gebruikte ondersteuningsfunctie Aantal Personen
Mobiele begeleiding 5.186
Ambulante begeleiding 2.556
Schoolaanvullende dagopvang 8.216
Schoolvervangende dagopvang 3.911
Verblijf 5.595

Het totaal aantal cliënten dat ondersteund werd door een multifunctioneel centrum is 9899. Als je het aantal personen dat gebruik maakt van de verschillende ondersteuningsfuncties in de bovenstaande tabel optelt, is de som groter dan 9899. Dat komt doordat één persoon gebruik kan maken van verschillende ondersteuningsfuncties.

Het aantal kinderen en jongeren dat in de loop van 2020 gebruik maakte van een multifunctioneel centrum, is met 9899 gevoelig gedaald ten opzichte van de 11.009 in 2019. Dit is een daling van meer dan 10%. De dalende tendens van de voorbije jaren (11.523 in 2017, 11.270 in 2018) wordt hiermee versterkt. Wellicht spelen hier meerdere oorzaken:

Verdere monitoring van het aantal cliënten in multifunctionele centra en de intensiteit van de geboden ondersteuning is in elk geval noodzakelijk.