Overslaan en naar inhoud gaan

Besteding per vorm (voucher en/of cash)

Budgethouders blijven hun persoonsvolgend budget voornamelijk in voucher besteden, maar ze maken ook steeds meer gebruik van andere bestedingsmogelijkheden.
Tabel: besteding van het persoonsvolgend budget per vorm (voucher en/of cash) op 31.12.2020
Inzet persoonsvolgend budget % cliënten
Enkel voucher 76.67%
Voucher + cash bij vergunde zorgaanbieder 0.50%
Voucher + cash bij vergunde zorgaanbieder + cash niet bij vergunde zorgaanbieder 1,30%
Voucher + cash niet bij vergunde zorgaanbieder 9,16%
Cash bij vergunde zorgaanbieder + cash niet bij vergunde zorgaanbieder 1,62%
Enkel cash bij vergunde zorgaanbieder 0,29%
Enkel cash niet bij vergunde zorgaanbieder 9,25%
Wel terbeschikkingstelling, geen overeenkomst 1,22%
Totaal 100%

76,67% van de budgethouders besteden hun budget enkel in voucher. Dat is een daling van ongeveer 4,66% ten opzichte van 2019. 9,25% besteedt zijn budget enkel in cash niet bij een vergunde zorgaanbieder. Dat is een eerder beperkte stijging van iets meer dan 1%. Toch zien we steeds meer een spreiding in hoe de budgetten besteed worden. Budgethouders combineren meer en meer de verschillende bestedingsmogelijkheden. De corona-crisis heeft hier mogelijk een invloed gehad. Budgethouders die door de opgelegde maatregelen niet langer naar hun residentiële opvang of dagbesteding mochten, konden via de begeleidende maatregelen ondersteuning in de thuisomgeving organiseren. Dit kon enkel via cashovereenkomsten. 

1,22% van de budgethouders hadden op 31 december 2020 geen lopende overeenkomst. Dat betekent niet noodzakelijk dat deze personen in de loop van 2019 geen ondersteuning hebben genoten. Onder de 1,21% vallen bijvoorbeeld ook personen die in 2020 af en toe eens van kortverblijf genoten, maar daar op 31 december 2020 geen gebruik van maakten. Uiteraard zijn er ook nog de budgethouders die op dat moment nog maar recent hun terbeschikkingstelling ontvangen hadden en zich op 31 december 2020 nog volop in de opstartperiode bevonden. Midden december 2020 deed het VAPH nog een terbeschikkingstellingsronde binnen de prioriteitengroepen. Het mag dus niet verbazen dat een groot deel van deze budgethouders op het einde van december 2020 nog niet was opgestart.