Overslaan en naar inhoud gaan

Besteding in cash

Opmerkelijke stijgingen bij inzet via cashovereenkomsten.

Het persoonsvolgend budget kan op zeer uiteenlopende wijzen ingezet worden om zorg en ondersteuning te realiseren. Personen die het budget in cash besteden, benutten die verschillende mogelijkheden steeds meer.

Tabel: besteding van het persoonsvolgend budget in 2020 per cashovereenkomsttype
* Het aantal cliënten mag niet opgeteld worden; eenzelfde cliënt kan meerdere soorten overeenkomsten hebben.
Soort cashovereenkomst 2019 2020
Aantal % Aantal cliënten* Aantal % Aantal cliënten*
Cash bij vergunde zorgaanbieder 1.164 7,17% 851 1.355 6,05% 999
Arbeidsovereenkomst 2.276 14,03% 1.319 2.543 11,36% 1.337
Dienstencheque 3.142 19,37% 2.249 3.716 16,60% 2.623
Erkend WVG (niet VAPH) 1.679 10,35% 1.218 2.142 9,57% 1.537
Familielid 705 4,35% 551 1.068 4,77% 697
Hulpverlener 2.816 17,36% 1.595 4.697 20,99% 2.434
Uitzendbureau 817 5,04% 684 1.151 5,14% 783
Vervoer 1.414 8,71% 892 1.756 7,85% 1.094
Vrijwilliger 1.851 11,41% 1.564 3.498 15,63% 2.177
Groene zorg 81 0,50% 62 129 0,58% 90
Werkgelegenheidsagentschap / organisator wijkwerk 175 1,08% 165 179 0,80% 168
Erkend WVG (niet VAPH), buiten erkenning 37 0,23% 34 51 0.23% 46
Ouderinitiatief 40 0,25% 31 62 0,28% 45
Buitenland 28 0,17% 26 29 0,13% 26
Consulenten - - - 6 0,02% 6
Totaal 16.225 100%   22.382 100%  

We merken een algemene stijging van het aantal geregistreerde cashovereenkomsten ten opzichte van 2019. Budgethouders die hun persoonsvolgend budget in cash inzetten, realiseren hun zorg en ondersteuning overwegend via arbeidsovereenkomsten, vrijwilligers, dienstencheques en overeenkomsten met natuurlijke of rechtspersonen ('overeenkomsten met hulpverleners'). Vooral die laatste groep laat een opmerkelijke stijging van het aantal overeenkomsten zien en dit is al sinds 2018 het geval. Onder deze groep vallen zelfstandigen, maar ook deeleconomieplatformen.

Er is ook een stijging van het aantal overeenkomsten die afgesloten worden met diensten die erkend zijn door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (en niet door het VAPH). Het gaat in zowat alle gevallen om overeenkomsten met een dienst voor gezinszorg. Andere opvallende cijfers zien we in de toename van het aantal overeenkomsten met vrijwilligersorganisaties en overeenkomsten die worden afgesloten met dienstenchequebedrijven.

De algemene trend is echter de toename bij alle overeenkomsttypes. Vermoedelijk heeft de coronacrisis hier een rol in gespeeld. De Vlaamse Regering voorzag in begeleidende maatregelen voor personen bij wie de ondersteuning wegviel doordat een cliënt bijvoorbeeld niet meer naar zijn dagbesteding kon, waar een persoonlijke begeleider in quarantaine moest ... Er kon enkel gebruik gemaakt worden van deze begeleidende maatregelen door registratie van cashovereenkomsten voor een-op-een begeleiding. De coronacrisis heeft daardoor meegewerkt aan een grotere diversiteit van besteden.

In 2019 konden voor het eerst ook overeenkomsten afgesloten worden met organisaties die in het buitenland opereren. Het aantal overeenkomsten dat met zulke organisaties afgesloten werd, blijft tot nader order beperkt. We zien in 2020 ook geen toename ten opzichte van 2019.