Overslaan en naar inhoud gaan

Corona

Ook voor de personen met een handicap, de diensten en voorzieningen en het VAPH stond 2020 vooral in het teken van de wereldwijde covid-pandemie.

Naast de algemeen geldende maatregelen werden in de sector van het VAPH tal van specifieke acties opgezet om de crisis zo goed mogelijke aan te pakken en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Het VAPH heeft daarvoor een intensieve crisiswerking opgezet. Speerpunten van die werking waren:

In dit kader werd intensief samengewerkt met de collega's van zorg en gezondheid en namen verschillende medewerkers van het VAPH deel aan de projectgroepen van de Taskforce COVID-19 Zorg die binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin opgezet werd.

De steeds wisselende situatie werd opgevolgd, signalen uit het werkveld werd opgepikt, richtlijnen werden aangepast ...

In de presentatie voor de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement van 18 september 2020 vindt u heel wat detailinformatie met onder andere een tijdslijn waarbij de wisselwerking tussen de maatregelen van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse Regering, het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de taskforce binnen het beleidsdomein en het VAPH weergegeven wordt.

Illustratief geven we hier enkele bevindingen op basis van de cijfers.