Overslaan en naar inhoud gaan

Extra middelen 2020

In 2020 investeerde de Vlaamse Regering 40 miljoen euro extra in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.

In de meerjarenbegroting die opgemaakt werd bij de start van de nieuwe Vlaamse Regering in 2019, werd een extra budget van 270.000.000 euro voorzien in de periode 2020-2024. In 2020 ging het om 40.000.000 euro extra. 

Met die middelen zijn vanaf september onder andere 16 extra plaatsen in een multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd in de provincie Antwerpen. Het gaat om een aanbod voor jongeren met een verstandelijke handicap en bijkomende gedrags- en emotionele problemen en/of bijkomende medische problemen. De jaarlijkse kostprijs daarvan is 1.314.000 euro. 

85% van de overige middelen of 32.883.000 euro werd toegevoegd aan het budget voor persoonsvolgende budgetten (PVB's) voor meerderjarigen. Die middelen zijn in de loop van het jaar samen met de middelen die vrijkwamen door uitstroom ingezet voor het ter beschikking stellen van nieuwe persoonsvolgende budgetten in de automatische-toekenningsgroepen en de prioriteitengroepen. Bij de verdeling van de middelen over de prioriteitengroepen lag de nadruk op de meest dringende vragen: 85% ging naar prioriteitengroep 1. Daarnaast ging 10% naar prioriteitengroep 2 en 5% naar prioriteitengroep 3. 

De resterende 5.803.000 euro zijn ingezet voor bijkomende persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB's) voor minderjarigen. Met die middelen en de middelen die vrijkwamen door uitstroom werden nieuwe persoonlijke-assistentiebudgetten toegekend aan de langst wachtenden en de dringende PAB-aanvragen. Hierdoor steeg het aantal PAB-gebruikers met ongeveer 9% tot 1129.