Overslaan en naar inhoud gaan

Ter beschikking gestelde persoonsvolgende budgetten

2.825
persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld

In 2020 werden in totaal 2825 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld. 1649 van die budgetten werden ter beschikking gesteld via de automatische-toekenningsgroepen. 873 budgetten werden ter beschikking gesteld via de prioriteitengroepen.

Bij de automatische-toekenningsgroepen gaat het om personen die onmiddellijk nood hebben aan ondersteuning. Die personen bevinden zich in een situatie waarin het maatschappelijk verantwoord is om hen onmiddellijk een budget ter beschikking te stellen. Zij doorlopen niet de gewone aanvraagprocedure en krijgen automatisch een budget. Zo bieden we zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood.

Personen die niet in aanmerking komen voor de procedure voor automatische toekenning, doorlopen de gewone aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget. Hun vragen worden ingedeeld in een van de drie prioriteitengroepen. In de prioriteitengroepen geldt een wachttijd.

In 2020 werden 2825 persoonsvolgende budgetten aan 2553 unieke personen ter beschikking gesteld. Ongeveer 50% van de personen die een terbeschikkingstelling kregen, zijn nieuwe budgethouders. 50% had al een persoonsvolgend budget. Een persoon kan namelijk in de loop van de tijd meerdere keren een budget ter beschikking gesteld krijgen. In de meeste gevallen gaat het dan om een verhoging van het eerder ter beschikking gestelde budget of om de vervanging van een tijdelijk budget door een definitieve terbeschikkingstelling.