Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
Simulatie besteding van RTH-punten

Per kalenderjaar krijgt u maximaal 8 RTH-punten. Bereken zelf hoe u uw punten verdeelt over de verschillende RTH-vormen.

Vul in de vakjes het aantal mobiele, ambulante of groepsbegeleidingen, het aantal dagen dagopvang en het aantal nachten verblijf in. U krijgt onmiddellijk te zien hoeveel punten er voor u nog overblijven.

begeleidingen per jaar
begeleidingen per jaar
begeleidingen per jaar
dagen per jaar
nachten per jaar

Verbruikte en beschikbare punten

Let op, dit is een simulatie die niet verbonden is met uw dossier.

8 punten beschikbaar.

Legende:

  • Beschikbaar
  • Ambulante begeleiding
  • Mobiele begeleiding
  • Groepsbegeleiding
  • Dagopvang
  • Verblijf

Naar de toelichting over rechtstreeks toegankelijke hulp.