Overslaan en naar inhoud gaan

Het VAPH blikt terug op het jaar 2020

In Het verhaal van het VAPH vertellen we hoe de directie en medewerkers van het VAPH zich het jaar 2020 zullen herinneren. We gaan in op de realisaties, projecten en uitdagingen in 2020. Net zoals voor alle andere burgers werd 2020 voor de mensen met een handicap, voor de diensten en voorzieningen én voor het VAPH een jaar waarin we geconfronteerd werden met een wereldwijde pandemie. Corona  en de maatregelen die genomen werden om de verspreiding ervan tegen te gaan, hebben op iedereen een belangrijke impact gehad. 

Naar goede gewoonte bieden we u een stevige brok cijfermateriaal en inzichten in de evoluties binnen onze sector en in onze eigen werking en dienstverlening: tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen, persoonlijke budgetten, rechtstreeks toegankelijke hulp, informatie over organisaties ... 

Boven op de reeds vertrouwde rapporten en duidingen, bieden we u in deze editie ook een cijfermatig zicht op de impact van de coronacrisis op de mensen met een handicap en op de diensten en voorzieningen en het VAPH. 

Op 18 september 2020 gaf James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH, in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een toelichting over de impact van de corona-pandemie op de sector personen met een handicap en op de administratie. Hij gaf er tevens de nodige duiding bij de maatregelen die genomen werden ter bestrijding van de pandemie enerzijds en ter ondersteuning van de personen met een handicap en de betrokken professionals anderzijds.

Bekijk het verslag van 18 september 2020

Het VAPH maakte ook een financieel verslag voor het jaar 2020.

Tot slot wijzen we u graag nog op het adviserend werk dat het Raadgevend Comité van het VAPH in 2020 heeft afgeleverd.

 

2.825
persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld
25.399
budgethouders PVB
46.310
gebruikers van hulpmiddelen en aanpassingen
16.632
vragen geregistreerd in de prioriteitengroepen
1.129
budgethouders PAB
88
erkende multifunctionele centra
257
vergunde zorgaanbieders
212
aanbieders van RTH